Leiding geven aan een regionaal bedrijfsbureau met 5 medewerkers die zich bezig houden met:

- productieregistratie

- personeelsplanning

- facilitair beleid

- ICT

- Inkoop

Belangrijkste rol daarbij is om aansluiting te zoeken bij dat wat op concernniveau speelt, samenwerking te zoeken met de andere regio's en te zorgen voor implementatie van deze zaken binnen de regio.