Wij optimaliseren uw interne organisatie
Uw organisatie is voortdurend in ontwikkeling. Uw bedrijfsvoering en uw doelstellingen moeten daarom steeds worden aangepast. Dat vraagt om een stimulerend werkklimaat en optimale samenwerking; om afdelingen en medewerkers met hetzelfde beeld over de doelstellingen, de weg erheen en de rol- en taakverdeling. De sleutel is goede communicatie tussen management en medewerkers en slim gebruikmaken van de talenten die u in huis heeft. Unieke helpt u daarbij.


Creativiteit en inspiratie in gefaseerde aanpak
Unieke maakt gebruik van de creativiteit in uw organisatie. Die creativiteit komt niet vanzelf, maar organiseren we doelbewust. Wij faseren uw opdracht, waarbij partijen vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem kijken. Projectmanagement is een van onze specialismen. In fase 1 kijken we met uw medewerkers waar we staan, waar we heen willen, hoe we daar komen. We gebruiken de kwaliteiten in uw team. Daarbij komt heel veel creativiteit en inspiratie los.

In fase 2 bepaalt Unieke welke middelen nodig zijn en hoe de organisatie eruit komt te zien. Tijdens fase 3, de uitvoeringsfase van het project, coacht Unieke ook uw medewerkers. Bakker: ‘Mensen kunnen met sprongen groeien. En dat is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor het project en de organisatie.’

Overtuigen en sfeer scheppen
Bakker leidde onlangs een verbouwingsproject van de operatiekamers in een groot ziekenhuis. Het was een opdracht met veel verschillende partijen, die soms recht tegenover elkaar stonden. Toch kreeg Bakker ze op één lijn. Door van alle kanten naar hun standpunten te kijken, uit te vinden waar ze elkaar raakten, stevig te onderhandelen, de mensen écht te leren kennen, te tolken tussen de verschillende disciplines. Bakker: ‘Zodra mensen het eens zijn, moet je alles grondig voorbereiden, strak plannen, blijven coördineren. Maar je moet ook sfeer scheppen en lol maken. Iedereen moet erin geloven, ervoor gaan. Elke discipline moet alles leveren wat ie in huis heeft.’ Sfeer scheppen en overtuigen. Ook dat is Unieke.