In de zomer van 2010 is op verzoek van het operatiecomplex van het Sophia Kinderziekenhuis een spoedproject opgestart met als doel het complex te revitaliseren. Het project omvatte de renovatie van verschillende bouwkundige elementen en technische installaties, zoals onder andere klimaatbeheersing, medische gassen, deurbesturing, elektra en ICT.

Binnen zeer korte tijd zijn de benodigde werkzaamheden ge├»nventariseerd, gepland en uitgevoerd, terwijl het primaire proces (operaties) voor een groot deel door moesten gaan. Hierbij was de co├Ârdinatie van alle verschillende deelprojecten als projectleider een belangrijke rol die door Ieke ingevuld werd. Goede afstemming met de gebruikers en de uitvoerders was daarbij essentieel.