Na verschillende projecten op de Huisvestingsafdeling van het Erasmus MC heeft Ieke zich verdiept in de veiligheid van kritische ruimten, zoals Operatiekamers en Intensive Care afdelingen. Mede door de verscherpte toezicht van instanties, een aantal incidenten die zich voorgedaan hebben in andere instellingen en de veranderingen in wet- en regelgeving is het project gestart dat zich gericht heeft op de veiligheid en risicobeheersing in deze ruimten.

Na uitgebreide risico inventarisaties zijn technische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd met als doel kwaliteitsborging en risicobeheersing in deze ruimten. Diverse technische aanpassingen hebben gezorgd voor een upgrade van deze ruimten. Beheersplannen en procesverbeteringen hebben organisatorisch geleid tot bewustwording en beheersing van de risico’s. Bij uitvoering van de verbeteringen is ook gericht op de samenwerking met de overige ondersteunende afdelingen.